Taideyliopiston Sibelius-Akatemian avoimen yliopiston kurssit

1v23 KAMARIMUSIIKIN HISTORIA (1,5 op)

Kamarimusiikin historian kurssilla opiskellaan kokoonpanojen ja ohjelmiston historiaa tonaalisen musiikin ns. common practice -aikakaudella 1600-luvulta 1800- ja 1900-lukujen taitteeseen.

Suoritukseen kuuluu luentojen lisäksi kurssimateriaaleihin perehtyminen ja kurssin päättösuoritus. Riittävästi syventymällä kurssi on mahdollista saada hyväksyttyä kurssisuoritukseksi Sibelius-Akatemian Avoimen yliopiston kautta (1,5 op). Kurssin luentoja voi seurata myös passiiviopiskelijana.

Opettaja: muusikko, MuM Ville Komppa

Ajankohta: tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Paikka: Hyvärilän Matkailu- ja nuorisokeskus, Lomatie 12, Nurmes

Kurssimaksu: 80 € (sis. avoimen yo:n palvelumaksun 20 €) 

1v23 MUSIIKINTEORIAA KAMARIMUUSIKOILLE (1 op)

Kurssilla hiotaan teoria- ja analyysitaitojen perusteita erityisesti kamarimusiikkiteoksen harjoittamisen näkökulmasta. Musiikkiteoksen muodon, sävellajien, fraasien ja harmonisen rakentumisen perusteisiin tutustutaan musiikkiesimerkkien kautta sekä kirjallisesti että soittamalla. Tällä teoriakurssilla myös soitetaan!

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on vähintään musiikinteoria 1 (tai D) -kurssia vastaavat tiedot. Aktiivisella osallistumisella ja tekemällä annettavia lisätehtäviä kurssi on mahdollista saada hyväksyttyä kurssisuoritukseksi Sibelius-Akatemian Avoimen yliopiston kautta (1 op). Lisätehtävien kautta on mahdollista täydentää myös aiemmin kesken jäänyttä Sibelius-Akatemian musiikinteoria 1- tai 2 -kurssia.

Opettaja: muusikko, MuM Ville Komppa

Ajankohta: tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Paikka: Hyvärilän Matkailu- ja nuorisokeskus, Lomatie 12, Nurmes

Kurssimaksu: 80 € (sis. avoimen yon palvelumaksun 20 €)

3v43 ALEXANDER-TEKNIIKKA (1 op)

Alexander-tekniikka on käytännönläheinen metodi, jonka avulla oppilas oppii löytämään kehon ja mielen välisen tasapainon ja ymmärtämään mielen ja ruumiin välistä yhteyttä. Erityisesti monet esiintyvistä taiteilijoista käyttävät Alexander-tekniikkaa.

Viikko Nurmeksen Kesäakatemiassa antaa inspiroivat puitteet työskennellä taiteen ja oman itsensä kanssa. Musiikki ja Alexander-työskentely ovatkin oiva pari tiellä kohti omaa vapaampaa olemista. Alexander-ryhmätunnit ovat kurssin perusta. Tutustumme yhdessä ongelmiimme ja niiden ratkaisuihin.

Jokainen kurssille osallistuja saa myös ainakin yhden yksityistunnin.

Alexander-tekniikan kurssin opettajana toimii sellisti Lauri Angervo, joka aloitti F.M.Alexander-tekniikan opiskelun Bremenissä 1995. Hän valmistui Dan Armonin johdolla opettajaksi Berliinissä 2003. Angervo opettaa muusikontyön ohella Alexander-tekniikkaa Suomessa ja Saksassa. 

Opettaja: sellisti, Alexander-tekniikan opettaja Lauri Angervo

Ajankohta: tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Paikka: Hyvärilän Matkailu- ja nuorisokeskus, Lomatie 12, Nurmes

Kurssimaksu: 80 € (sis. avoimen yon palvelumaksun 20 €)

PERUUTUSEHDOT

Jos ilmoittautunut peruu osallistumisensa ilman pätevää syytä, perimme koko kurssimaksun. Pätevästä syystä (esim. lääkärintodistuksella vahvistettu sairastuminen, joka estää opiskelun) tehdystä peruutuksesta veloitamme peruutusmaksun 60 €.

Opintomaksut ovat julkisoikeudellisina saatavina ulosottokelpoisia ilman erillisiä toimenpiteitä.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram